Welkom bij Antoon van Bommel

EWS-documenten

GMP+ International B.V.
NL: Klik hier voor de Beslisboom EWS-melding
NL: Klik hier voor het EWS Meldingsformulier


Melden aan de certificerende instantie: zendt een afdruk van het EWS-Meldingsformulier naar:
Control Union Certifications B.V.: certification[at]controlunion.com
KIWA Nederland B.V.: ewsgmp[at]kiwa.nl
Schouten Certification: info[at]schoutencertification.nl


SecureFeed
Klik hier voor het Meldpunt


Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit NVWA
Klik hier voor de Meldwijzer NVWA onveilige levensmiddelen
Klik hier voor het Meldingformulier schadelijke en ongeschikte levensmiddelen en/of diervoeders / Formulier melden onveilige diervoeders

Documenten Nederlands

EWS Meldingsformulier Nederlands - Online-versie
EWS-Meldingsformulier GMP+ FSA Nederlands - Word-versie
EWS-beslisboom en melden

Dokumente Deutsch

EWS-Meldeformular Deutsch

Documents Englisch

EWS Notification Form Englisch

Document Francais

Formulaire de Notification Francais

Document FAVV

FORMULIER VOOR DE MELDINGSPLICHT

© 2016 - Antoon van Bommel algemene voorwaarden